YfC

YFC logoWakeUp Deborah is een initiatief van Youth for Christ (YfC). Youth for Christ laat jongeren zien hoe groot Gods liefde is. Verbonden aan Youth for Christ zijn ruim 150 medewerkers en 4.000 vrijwilligers actief.

Youth for Christ richt zich op jongeren van 10 tot 23 jaar en is actief op drie werkvelden: school, kerk en straat. Zo verzorgt YfC|Switch theater, maatschappelijke stages en jongerenwerkers op school. In kerken van allerlei signatuur verzorgt YfC missionaire trainingen en programma’s. Op het werkveld straat is YfC|The Mall actief in het welzijnswerk.

Voor geloofsactiviteiten is Youth for Christ afhankelijk van giften.