Debora in de bijbel

De naam WakeUp Deborah komt uit het Bijbelboek Richteren|Rechters (Hoofdstuk 4 en 5). Debora was een gelovige en moedige vrouw. Ze was zowel rechter als profetes in Israël in een tijd van geestelijk en moreel verval. Debora kreeg te maken met politieke, sociale maar ook geestelijke uitdagingen.

Toen de Kanaänitische koning Jabin Israël al twintig jaar onderdrukte, riepen de Israëlieten in gebed God om hulp. God had de Israëliet Barak uitgekozen om Jabin te bevechten. Debora gaf Gods opdracht aan Barak door. Hij wilde het gevecht met Jabin aangaan, maar alleen als Deborah met hem meeging. Dat deed ze, en in de strijd moedigde ze anderen aan omdat ze er niet aan twijfelde dat God met hen was en hun de overwinning zou geven.

Invloed
Dat Debora’s handelen grote invloed had, wordt benadrukt in Richteren | Rechters 5:7: “Er waren geen leiders in Israël, totdat ik, Debora, opstond als een moeder in Israël.” Debora luisterde naar God en was vol vertrouwen dat God antwoordt op gebed. Daarom is Debora een voorbeeld voor elke bidder die opstaat. Haar overwinningslied eindigt in Richteren | Rechters 5:31, waar Debora bidt: “Maar zij die Hem liefhebben, zullen krachtig stralen als de opgaande zon.” De naam en het logo van WakeUp Debora weerspiegelt de hoop dat God door het gebed van bidders die opstaan voor jongeren Zijn licht in hun leven kan brengen.

Deel jij deze hoop en wil jij opstaan voor jongeren?