Bidden

Er zijn verschillende vormen voor gebed, zoals aanbidding, dankzegging, lofprijzing, belijdenis, voorbede, zegening. Het Onze Vader, waarin Jezus Zijn discipelen –en ons dus ook– leert bidden (Mattheüs 6: 5-13) is een voorbeeldgebed waarin je deze vormen terugziet. We kunnen de Bijbel als instrument gebruiken omdat er veel gebed tot God in voorkomt, denk bijvoorbeeld aan het boek Psalmen. Of je nu geschreven gebeden gebruikt of in eigen woorden bidt, het belangrijkste is dat onze relatie met God persoonlijk en oprecht is. Je hebt geen speciale vaardigheden nodig om Daniel of Deborah te worden. De Heilige Geest helpt ons bidden als we geen woorden kunnen vinden of niet weten waarvoor we moeten bidden (Romeinen 8:26).

 

Meer over ‘Bidden’