Praktische tips

  • Plaats: Vind een plaats waar je ongestoord kunt bidden, zodat het mogelijk is je te concentreren op God en het kind of de jongere waar je voor bidt. De natuur kan ook de ‘binnenkamer’ zijn.
  • Tijd: vind een tijd waarop je kan bidden of verspreid het gebed over de dag. Je kunt thuis, in de auto, op je fiets, bij het opstaan, tijdens de afwas of een wandeling bidden.
  • Hulp: vind hulp om te bidden. Als het moeilijk voor je is om alleen te bidden, bid dan alsjeblieft met anderen. Vind andere Deborahs of Daniels en ontmoet elkaar in kleine groepen, zoals voor of na de zondagse eredienst of samen bij iemand thuis.
  • Hulpmiddel: vind een hulpmiddel bij het bidden. Een notitieboek kan erg handig zijn als je bidt. Je kunt bijhouden wanneer je bidt, waarvoor, en op welke wijze God een gebed verhoort. Ook kun je Bijbelteksten noteren die iets zeggen over je gebedsonderwerp en die je aan God kunt voorleggen.

 

Meer over ‘Bidden’