Gebedspunten

Aarzel je om Daniel of Deborah te worden omdat je niet weet hoe je elke dag kan bidden? Laat je daardoor niet tegenhouden. Er zijn verschillende levensterreinen waarvoor je kan bidden, zelfs als het kind of de jongere waar je voor bidt, niet altijd een persoonlijk gebedspunt heeft.

  • Dagelijks leven: bid voor Gods nabijheid en bescherming door de dag heen.
  • Lichamelijke gezondheid: bid voor gezondheid en bescherming.
  • Psychische gezondheid: bid voor hoop, zingeving en voor genezing en herstel als het kind of de jongere kampt met psychische problemen.
  • Goede vrienden en familiebanden: bid voor goede contacten en mooie ontmoetingen.
  • Karaktereigenschappen: bid dat hij of zij steeds meer op Jezus mag gaan lijken en eigenschappen mag ontwikkelen als eerlijkheid, trouw, meeleven, respect en moed.
  • Leiding: bid voor leiding van de Heilige Geest in het leven van kinderen en jongeren en voor geestelijke groei.
  • Geloof en volharding: bid dat Gods Woord gaat spreken in het leven van het kind of de jongere, voor een persoonlijke relatie met God.

Het bidden van een Bijbeltekst of belofte is een hele mooie manier van bidden, zeker wanneer onze eigen woorden tekortschieten. Wanneer je een persoonlijk contact hebt met het kind of de tiener waarvoor je bidt, kun je aan hem vragen waarvoor je moet bidden of danken. Ook kun je samen stilstaan bij de verhoring van je gebeden. Als je een tiener (met instemming) volgt op bijvoorbeeld Facebook krijg je vaak ook idee├źn voor gebed.

Als de eerste drempels in jullie contact zijn weggenomen en het gebed wordt gewaardeerd, ontstaat er een geestelijke band tussen jullie, waar je zorgvuldig en vertrouwelijk mee om moet gaan.

 

Meer over ‘Bidden’