WUD op de GA 2014

 Verslag van WakeUp Deborah op de General Assembly van Youth for Christ 2014

In september vierde Youth for Christ haar 70 jarig bestaan met een wereldvergadering in Bangkok, Thailand. Er waren ongeveer 90 landen vertegenwoordigd van de 130 landen waar YfC actief is. In de aanloop naar deze week was WuD onderdeel van het gebedsteam en ook in de week werden we uitgenodigd om voorbede te doen voor sprekers en bijeenkomsten. Het was een week waarin mijn vertrouwen op God werd versterkt en gevoed en geïnspireerd door Bijbelstudies, door gesprekken, maar vooral door het vele gebed en de lofprijzing van God. Het was heel fijn om te merken dat het gebed meer aandacht en erkenning krijgt als basis voor het werk van YfC. Ook de nieuwe werelddirecteur, Geordon Rendle hecht er sterk aan dat meer mensen gaan bidden voor tieners en gaf ons alle ruimte.
Samen met Helida Paixao, wereld coördinator van WakeUp Deborah mocht ik presentaties houden, in de vorm van een workshop en tijdens een lunch en bij een bijeenkomst van EMENA, de regio van YfC waar Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten bij horen.  
Er was een gebedsruimte ingericht die we als een thuisbasis voor WuD mochten inrichten en waar je op kousenvoeten binnen mocht. Op de vloer lag een groot kleed waarop de wereldkaart was genaaid met lapjes die uit de oorspronkelijke landen kwamen. Op de wanden hebben we 50 gebeden gehangen op A4 formaat, voorzien van foto´s. Op een tafel stonden de materialen voor een avondmaal. De banner van WuD stond bij de deur.
Hoewel de workshops niet druk bezocht werden, kregen wij veel aandacht door de week, vanwege de materialen die in de gebedsruimte lagen (gebedsmatjes, mokken, buttons, magneten), maar ook flyers en boekjes in verschillende talen. Er was zelfs een gebedsdagboekje van WuD in het Mandarijn. De materialen vlogen weg en waren aanleiding tot veel individuele gesprekken. 
In de eerste workshop hebben we in de ruimte een gebedsmuur ingericht waar deelnemers op Post-its namen en gebedspunten op konden schrijven voor tieners. In de loop van de week vulde die muur zich met gebeden, ontroerend en indringend. Elke morgen, wanneer om half 7 het gebedsuur begon, knielden deelnemers op de wereldkaart bij de landen waarvoor gebed werd gevraagd. Vooral de landen in het Midden-Oosten, zoals Syrië, Libanon, Oekraïne en Israël / Palestina, hadden veel gebed nodig. Maar ook de uitbraak van Ebola in Afrika kreeg veel aandacht. Veel mensen liepen langs de gebedsmuur om de gebeden voor tieners op te dragen, heel krachtig. We hebben veel voor elkaar gebeden, ondanks dat je elkaar soms voor het eerst ontmoette. De hele week was veel tijd en aandacht voor gebed, want de behoefte aan gebed is groot, vooral de behoefte aan gebed voor tieners.
Hartverwarmend was de ontmoeting met Juliet  een jonge vrouw die in Bangladesh vanuit YfC begonnen is met WuD. Ze heeft het Nederlandse materiaal zoveel mogelijk vertaald en in dezelfde stijl gekopieerd . Met veel geloof en passie heeft zij die week getuigd van de kracht van het gebed in haar land. Ook op het centrale podium heeft ze een getuigenis afgegeven, erg moedig van deze vrouw van begin 30 jaar. Helida en ik hebben veel met haar gesproken over de opzet van het gebedswerk. Ze hopen in 2015 een conferentie te organiseren over gebed waar ik met Wilma naar toe hoop te gaan. Ik heb daarna van YfC Bangladesh een prachtig tenue gekregen; een jurk met broek en stola. De andere mensen op de foto komen uit Azië. We zijn erg voorzichtig met het verspreiden van foto’s van mensen, want voor sommigen is het een gevaar voor hun vrijheid of voor hun leven als ze op deze conferentie worden opgemerkt.
Tijdens de week heb ik met verschillende landen gesproken, die graag een gebedscoördinator WakeUp Deborah willen aansturen. In Oekraïne en Moldavië hebben de kerken, samen met YfC, day care centers ingericht voor de kinderen die thuis verwaarloosd worden. Het aantal gebroken gezinnen is daar erg hoog, ouders trekken naar het buitenland voor werk en kinderen worden veel aan hun lot over gelaten. YfC wil graag gebedswerk opzetten voor die kinderen, door in de kerken een WuD groep te starten. Amerika wil een WuD netwerk beginnen rondom scholieren en studenten die naar openbare scholen en universiteiten gaan en door YfC worden ondersteund om het evangelie met leeftijdgenoten te delen. In Italië en Engeland willen ze beginnen rondom het scholenwerk. Ook de Filippijnen vragen om materiaal. YfC gaat beginnen in Zweden en de kersverse directeur wil het werk van YfC gelijktijdig opstarten met een gebedswerk. Ik heb gesproken met een vrouw uit Rwanda, een weduwe nadat haar man was vermoord tijdens de genocide die dit gebedswerk daar graag wil beginnen. Ook heb ik gesproken met Sue, die al jaren bidt voor kinderen en er in Australië mee zou willen beginnen. Libanon, dat gebukt gaat onder de stroom vluchtelingen uit Syrië, wil graag gebedswerk voor kinderen van (moslim) vluchtelingen. De opvang van moslimvluchtelingen door christenen maakt diepe indruk op de moslims. Er was een workshop over het gebed om genezing, die werd door anderen geleid. God geeft ons die kracht in Zijn Naam, omdat Hij van ons houdt. Het was mooi hoe dat in praktijk werd gebracht, door te bidden voor mensen op het congres die met pijn liepen. Zo had de drummer van de muziekband rugpijn en is er voor genezing gebeden en de pijn verdween. Er was een vrouw met vreselijke pijnen, ze kon zelfs niet eens gaan zitten en was erg verdrietig en wanhopig. Nadat er voor haar was gebeden in de naam van Jezus werd haar pijn verlicht. Ik zag haar de dagen erna en het was een groot verschil om haar te zien lopen en lachen. Elke dag was er een Bijbeltekst op de wand in de grote ontmoetingsruimte. Alle landen werden uitgenodigd om in de eigen taal die Bijbeltekst erbij te schrijven, zo verbeeldden we de eenheid van Gods kinderen (zie foto). Op de laatste avond mochten alle 500 deelnemers een boomblad pakken en er de naam opschrijven van een jong iemand die we aan God wilden opdragen. Alle namen werden ook geschreven op een grote tafel en we hebben al zegenend met onze bladeren in de hand, gezongen voor al die tieners die daar genoemd werden. Ik raak weer ontroerd als ik aan het moment terugdenk (zie foto) .

 Zo is dit verslag een greep uit de gesprekken en bijeenkomsten in Thailand, indrukwekkend en bemoedigend. Ons aanhoudende gebed is nodig zodat er mannen en vrouwen opstaan om het gebedswerk op te zetten en te leiden in de landen die dat graag willen. Willen jullie bidden dat er mensen opstaan die willen beginnen met het gebed voor tieners in landen, steden en kerken?

Een hartelijke zustergroet,

Saskia van Helden

November 2014