Wie zijn wij


WakeUp Deborah is een wereldwijd netwerk van mannen en vrouwen die bidden voor (hun) kinderen, in het besef dat gebed het leven van kinderen verandert, nu en in de eeuwigheid.
 
WakeUp Deborah wil deze bidders – biologisch, pleeg- of geestelijke ouders van kinderen en jongeren – aansporen om elke dag te bidden tot God. Om een richtlijn te geven zodat je bewust tijd neemt voor God, kun je 15 minuten voor het gebed nemen.
Deborah’s en Daniels bidden voor kinderen die ze kennen, uit hun gezin en familie of uit de kerk en de wijk. Ze bidden elke dag op een vast tijdstip of door de dag heen en komen regelmatig samen om te bidden, elkaar te bemoedigen en te getuigen van de kracht en verhoring van gebeden.

Deborah’s en Daniels kunnen dit gebedswerk goed combineren met deelname aan andere  gebedsteams. WakeUp Deborah onderscheidt zich van een school- of kerkgebed door het dagelijks gebed voor een kind of jongere die persoonlijk wordt gekend.
 

Aanmelden

Deborah’s en Daniels melden zich aan bij WakeUp Deborah en vormen samen het wereldwijde mozaïek van biddende vrouwen en mannen. Dit netwerk is een steun voor bidders die zich alleen voelen staan in een seculiere wereld en voor bidders die wonen in landen waar het geloof niet openlijk mag worden beleden. Het netwerk wordt ook lokaal, nationaal en zelfs internationaal gevraagd te bidden voor kinderen en tieners in bijzondere omstandigheden. Dat gebeurt via een Prayer Alert. Bidders kunnen gebedsonderwerpen aanleveren via het mailadres wakeupdeborah@yfc.nl


WakeUp Deborah is een initiatief van Youth for Christ en Saskia van Helden is de nationaal coördinator van WakeUp Deborah Nederland.

Wat we doen

WakeUp Deborah ondersteunt de Nederlandse gebedsbeweging door het:
  • Aanmoedigen van vrouwen en mannen om dagelijks te bidden voor hun kinderen.
  • Organiseren van gebedsbijeenkomsten in jongerencentra, buurthuizen, kerken, scholen en huizen.
  • Creëren van een digitaal netwerk om Deborah groepen te vormen en gebedspunten te communiceren.
  • Registreren van de aanmeldingen van Deborah’s.
  • Aanbieden van materialen om het gebed en de persoonlijke groei van elke Deborah te stimuleren.
  • Geven van presentaties en het organiseren van gebedsbijeenkomsten.
  • Samenwerken met andere onderdelen van Youth for Christ.
  • Samenwerken met WakeUp Deborah internationaal.