Waarvoor bidden?


Hoe hou je het vol om elke dag voor een kind te bidden? Misschien zie je dat niet direct voor je en al helemaal niet voor een lange tijd. Toch zijn er veel onderwerpen waarvoor je kunt bidden! Het gebed gaat over alle terreinen van het leven van kinderen en jongeren en beweegt mee met het opgroeien.
 • Je kunt bidden voor hun leven door de dag; vanaf het opstaan en ontbijt, naar het schoolgaan, omgaan met vrienden, hobby’s of sport,  naar de avond met tv en computer tot aan het naar bed gaan.
 • Je kunt bidden voor gezondheid, vrolijkheid en veiligheid, voor goede vrienden en familiebanden.
 • Je kunt bidden voor karaktereigenschappen als eerlijkheid, trouw, meeleven, respect en moed
 • Je kunt bidden voor genezing, herstel en verzoening bij kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van misbruik en geweld.
 • Je kunt bidden voor de leiding van de Heilige Geest in het leven van kinderen en tieners en voor geestelijke groei.
 • Je kunt Gods Woord voor kinderen bidden. Het bidden van een Bijbeltekst of belofte is een hele mooie manier van bidden, zeker wanneer onze eigen woorden tekortschieten.

Wanneer je een persoonlijk contact hebt met het kind of de tiener waarvoor je bidt, kun je aan hem vragen waar je voor moet bidden of danken. Ook kun je samen stilstaan bij de verhoring van je gebeden. Als je een tiener (met instemming) volgt op Facebook krijg je vaak ook ideeën voor gebed.
Als de eerste drempels in jullie contact zijn weggenomen en het gebed wordt gewaardeerd, ontstaat er een geestelijke band tussen jullie, waar je zorgvuldig en vertrouwelijk mee om moet gaan.


 
Bidden voor de plekken waar kinderen en tieners zijn
 
Gebed kan gericht zijn op plaatsen waar kinderen en jongeren veel van hun tijd doorbrengen:
 • Gezinnen: gebed ter ondersteuning van de (geloofs)opvoeding en ontwikkeling.
 • Scholen: gebed voor een goede sfeer, tegen pesten, voor leervermogen en concentratie en respect voor Bijbelse waarden.
 • Beroepsonderwijs, stagewerkplaatsen en universiteiten: voor een goede voorbereiding op het leven.
 • Sportclubs, muziekfestivals, bioscopen, jeugdkampen: gebed voor plezier en onderlinge vriendschap, voor bescherming en tegen overmatig gebruik van alcohol en genotmiddelen.
 • Kerken: elk kind en jongere heeft een Deborah of Daniel nodig die voor hem bidt.
 • Wijken: gebed voor kinderen en tieners waar nog niemand voor bidt.
 • Ziekenhuizen en GGZ instellingen voor jongeren: gebed voor herstel en uitzicht 
 • Jeugdinrichtingen en jeugdgevangenissen: gebed voor liefde, bescherming en tegen eenzaamheid.