Start in je stad

Hoe start je WakeUp Deborah in je stad?
 
Als God het verlangen in je hart legt om met deze gebedsbeweging te beginnen in je stad, dorp of wijk, willen we je een aantal stappen aan de hand doen die daarbij kunnen helpen. 
 
Bespreek je verlangen voor gebed met mensen uit verschillende kerken en groepen waarvan je weet dat zij er open voor zullen staan. Het helpt als je met een kleine groep kunt beginnen en je elkaars talenten kunt inzetten bij de opbouw van het gebedswerk.
Misschien heb je al contact met mensen uit andere kerken en delen jullie het verlangen om te gaan bidden voor kinderen of tieners in je woonplaats. Dat is een waardevol initiatief, dat zeker vrucht gaat dragen. 
 
Ben je met een klein team, dan kun je op YouTube een indruk krijgen van het gebedswerk. Kijk bij Café Tinto naar de aflevering met het interview over WakeUp Deborah. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=IZtY2O7sDno.
 
Een manier om het gebed breed te introduceren is een presentatie door WakeUp Deborah. Dat kan tijdens een bijeenkomst voor deelnemende kerken, waarbij ook het boekje Geloof, gebed & tieners kan worden uitgedeeld.
Zoek contact met WakeUp Deborah via wakeupdeborah@yfc.nl. Het is immers belangrijk te bedenken waar jullie de mogelijkheden zien om te gaan beginnen met het gebed. Wil je het laten aansluiten bij het kinder- of jeugdwerk in kerken? Wil je beginnen bij een programma van Youth for Christ in de wijk of in een school? 
 
Je ontvangt van WakeUp Deborah informatie over wat er in andere steden gebeurt en of er al kerken uit je stad deelnemen. Je hoort op welke manier Youth for Christ actief is in je woonplaats, bijvoorbeeld op middelbare scholen of in wijken. Je krijgt een promotiepakket opgestuurd met o.a. flyers over WakeUp Deborah. 
 
Bespreek met de predikanten de visie van WakeUp Deborah en de plaats van deze gebedsbeweging in de verschillende gemeentes. Je hebt hun ondersteuning nodig om dit werk als team of als coördinator te kunnen beginnen en het zijn mensen die voor je kunnen bidden. Ze kunnen ook bidden voor kinderen en tieners tijdens de kerkdienst of bij jeugdactiviteiten. Je kunt het eventueel ook bespreken met de coördinator van het lokale Youth for Christ team.
 
Vraag aan God om de namen van toegewijde vrouwen en mannen met wie je het dagelijks gebed kunt ontwikkelen.
Bespreek met de bestaande gebedsteams in de gemeentes de missie van WakeUp Deborah. Maak duidelijk wat de functie is van het gebed van Deborah’s en Daniels voor kinderen en tieners en betrek hen erbij. 
Betrek het kinder- en jeugdwerk bij het gebed voor de kinderen en tieners waar ze mee werken. Zoek samen naar mogelijkheden om Deborah’s en Daniels te werven.
Vorm een Deborah groep, zodra er meer mensen mee willen doen.

Maak de beweging verder bekend en moedig mensen aan te bidden door je ervaringen te delen van de uitwerking van gebed. Vermeld je groep en de bijeenkomsten op de website van WakeUp Deborah, op lokale websites en via andere media van kerken, scholen en kringen.
Bezoek de bijeenkomsten voor coördinatoren voor verdere toerusting en uitwisseling van ervaringen.
 
Bedenk bij dit alles dat het niet gaat om de organisatie en de planning, maar bid om mensen in je stad, dorp of wijk die het verlangen hebben om kinderen en jongeren dagelijks op te dragen aan God.