Start in je kerk

Hoe start je WakeUp Deborah in je kerk?

Als God het verlangen in je hart legt om met deze wereldwijde gebedsbeweging te beginnen in je kerk of gemeente, willen we je een aantal stappen aan de hand doen die daarbij kunnen helpen. 
 • Meld je voornemen bij de landelijke coördinator, Saskia van Helden via wakeupdeborah@yfc.nl. Je ontvangt informatie over wat er in andere kerken gebeurt en of er al kerken uit je stad deelnemen. Je krijgt een pakket opgestuurd met flyers over WakeUp Deborah en andere promotiematerialen. Bij alle communicatie wordt het logo van WakeUp Deborah gebruikt voor de herkenbaarheid. Ook kun je een presentatie tijdens de dienst of een bijeenkomst laten verzorgen.
 • Bespreek met je geestelijk leider, predikant, pastor of pastoor de visie van WakeUp Deborah en de plaats van de gebedsbeweging in je gemeente. Je hebt de instemming van hem / haar nodig om dit werk als coördinator te kunnen beginnen; iemand die voor je bidt en als ambassadeur regelmatig bidt voor kinderen en tieners tijdens bijeenkomsten.
 • Betrek de bestaande gebedsteams in de gemeente, door hen als eerste te informeren over WakeUp Deborah en de functie van het gebed van Deborah’s in de gemeente.
 • Informeer het kinder- en jeugdwerk over het belang van gebed voor de kinderen en tieners van de kerk. Zoek samen naar mogelijkheden om Deborah’s te werven.
 • Maak met sleutelpersonen een keuze voor de kinderen of tieners waar als eerste voor wordt gebeden; de allerjongsten; de tieners die dreigen af te haken, etc. Deborah’s bidden in de gemeente voor hun (klein) kinderen, aangevuld met specifieke namen van kinderen of tieners die daarvoor gekozen zijn of aangemeld. WakeUp Deborah kan hierbij adviseren.
 • Denk na over de campagne die nodig is om WakeUp Deborah in de gemeente onder de aandacht te brengen. Daar zijn verschillende manieren voor; een publicatie in het mededelingenblad; een themadienst; een gemeenteavond. Ook kun je vanuit verschillende kleine initiatieven gemeenteleden enthousiast maken voor dit gebedswerk. Breng daarnaast WakeUp Deborah met regelmaat onder de aandacht van de hele gemeente. Je kunt voor meer informatie een mail sturen aan wakeupdeborah@yfc.nl.
 • Vorm een Deborah groep.
  a. Vraag aan God om de namen van toegewijde vrouwen en mannen met wie je het dagelijks gebed kunt ontwikkelen.
  b. Spreek met elke (potentiële) Deborah over je visie op het gebed voor kinderen en tieners in je kerk of gemeente en vraag hen om deelname te overwegen.
  c. Geef mensen de tijd om zich te bezinnen op je vraag, want het dagelijks gebed vraagt een investering van tijd en energie en een vast vertrouwen in de kracht van het gebed.
 • Begin met het organiseren en plannen van de eerste bijeenkomst, op een dag en tijdstip, dat de meeste Deborah’s en andere belangstellenden schikt. Kondig de bijeenkomst aan, op een manier die aansluit op je doelgroep: in het mededelingenblad of persoonlijk. Er zijn voorbeelden beschikbaar.
 • De eerste bijeenkomst bestaat uit een kennismaking met elkaar, met WakeUp Deborah en een bespreking over de keuze voor de kinderen en tieners waarvoor wordt gebeden. Bespreek met Deborah’s het vervolg op de eerste bijeenkomst: de frequentie, de locatie en de mogelijkheid om nieuwe Deborah’s te werven. Zorg dat elke Deborah zich laat registreren per mail of via de flyer.
 • WakeUp Deborah werkt met een min of meer vast programma voor Deborah bijeenkomsten, dat je helpt om geconcentreerd op het gebed elkaar te bemoedigen en ervaringen uit te wisselen. Deze programmaopzet kun je via de mail aanvragen.
 • Maak de beweging verder bekend in de gemeente en moedig mensen aan te bidden door ervaringen te delen. Vermeld je groep en de bijeenkomsten op de website van WakeUp Deborah, maar ook via website van de kerk en andere communicatiemiddelen.
 • Oriënteer je of andere gemeentes of kerken in jouw stad of dorp ook een coördinator hebben voor WakeUp Deborah.
 • Bezoek de bijeenkomsten voor coördinatoren voor verdere toerusting en uitwisseling van ervaringen.

Bedenk bij dit alles dat het niet gaat om de organisatie en de planning, maar bid om mensen in je stad, dorp of wijk die het verlangen hebben om kinderen en jongeren dagelijks op te dragen aan God. Hij zal je verrassen.
Zoals Johannes zegt in zijn brief:”Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, inde zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil”. 1 Johannes 5:14