september 2015

 
                                                                                                                                   5 september 2015

 

ShaRe Deborah

Dit is een nieuw initiatief van WakeUp Deborah. Dit is geen Nieuwsbrief maar een brief om te kunnen delen en uitdelen. Hierna leggen we uit wat de bedoeling is.

Deze zomer hebben we in Zwolle ideeën uitgewisseld wat er gebeurt in de verschillende kerken waar wordt gebeden voor kinderen en tieners. Wat bleek, we hebben heel veel creativiteit van God gekregen om ons te helpen bij het bidden. Dat is ook niet verrassend, want creativiteit is scheppingskracht en wie kan ons daar meer van geven dan de Schepper zelf. Veel van de ideeën werken aanstekelijk voor het gebedswerk in de gemeente en het aantal Deborah's en Daniels groeit.

Ook de verhalen over Gods nabijheid in het leven van de kinderen en tieners verdienen het om gedeeld te worden. Sterker nog, God verdient het dat wij deze verhalen delen en doorgeven. In de Bijbel vind je daar al mooie voorbeelden van. Asaf zong er bijvoorbeeld over. In Psalm 75 in de tweede regel van zijn lied zingt hij:

Wij danken U o God, wij danken U, omdat U dicht bij ons bent.

We vertellen over uw wonderen.

 

We hebben de wonderen van God gekregen om door te geven; we hebben ze nodig om het vertrouwen op God vast te houden.

Daarom dit nieuwe initiatief ShaRe Deborah. Share betekent delen, verdelen, maar ook deelnemen en meedoen. Dit wordt een deelbrief met jullie creatieve ideeën in het gebedswerk en getuigenissen die anderen bemoedigen. Stuur ze op naar wakeupdeborah@yfc.nl. Vier keer per jaar sturen we hem rond;  september - november - februari - mei.

ShaRe Deborah gaat naar alle Deborah's en Daniels, komt op de Nederlandse website en op de Engelstalige website. Ik hoop op mooie verhalen en voorbeelden.

 

Een eerste idee komt uit de Grote Kerk in Zwolle, bij de overgangszondag van de nevendiensten. Carla, coördinator van WakeUp Deborah, vertelt daar het volgende:

Zoals misschien wel bij veel van jullie bekend is WUD een beweging van moeders / vaders, mannen / vrouwen die bidden voor jongeren en zich op deze manier aan hen verbinden. Het is een wereldwijde beweging en in Nederland waren we de eerste gemeente die zich bij WUD hebben aangesloten. Ondertussen zijn er al veel meer gemeenten die meedoen met WUD. Onze wens voor onze gemeente is dat elk kind, elke jongere een Deborah of Daniel heeft die voor hem / haar bidt. Dat is nu nog niet zo. We hebben een lijst van jongeren die nog geen Deborah hebben en elke keer dat we bij elkaar komen, bidden we voor hen. Dat is bijzonder om te doen. Om zo de jongeren voor Gods troon te brengen in het geloof dat God hoort.

In de gemeente zijn we aan elkaar gegeven. We mogen zorg voor elkaar dragen. En vanuit de bewogenheid die Jezus had voor kinderen, hoop ik en verlang ik ernaar dat we onze jongeren in de gemeente een veilige plek mogen geven. En het belangrijkste dat wij voor onze jongeren kunnen doen, is bidden. Het gebed voor tieners is het fundament voor hun geestelijke groei. Als gemeente zijn we daar ook verantwoordelijk voor.

Aan het eind van de dienst krijgen jullie allemaal een knijper mee. Een knijper bestaat uit twee onderdelen die verbonden zijn met een scharnier. Het ene deel staat voor geloof. Het geloof in onze Here Jezus Christus. Het andere deel staat voor gebed. Gebed zonder geloof is krachteloos. Het heeft geen nut. Maar geloof zonder gebed is ook krachteloos. Maar alleen als geloof en gebed verbonden zijn in God, in Jezus Christus, dan zal het kracht hebben. Een wasknijper krijgt waarde door er iets mee te doen. Hij is niet gemaakt om naar te kijken maar om te gebruiken. Zo is het ook met ons geloof en ons gebed. We mogen het gebruiken in dienst van God.

In Efeze 6 staat dat we bovenal het schild van het geloof moeten oppakken om daarmee de vurige pijlen van de boze te kunnen uitblussen, terwijl we bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking moeten bidden in de Geest en daarin waakzaam zijn met alle volharding en smeking voor onze broeders en zusters en dus ook voor onze jongeren en kinderen in de gemeente.

Ik sta hier niet voor mijzelf. Ik sta hier omdat ik geloof dat onze jongeren uw gebed zo ontzettend hard nodig hebben. Elke dag opnieuw. Ons verlangen is dat jongeren God steeds beter mogen leren kennen en dat Hij de belangrijkste plek in mag nemen in hun leven. Wij mogen voor hen bidden om bescherming, om gezondheid, om vergeving, om gekend te worden, om veiligheid, om waardering, om waardevolle vrienden etc. Bidt u, bid jij mee?

Denk erover en bid God om wijsheid wat God hierin van u vraagt.

 

Reactie van een Deborah:

Voor mij betekent het Deborah zijn een stukje bouwen in de gemeente. Op een positieve manier aandacht hebben voor een aantal jongeren.  Als je merkt dat ze hun weg met God willen gaan is dat iets om super dankbaar voor te zijn.


Een foto van de wasknijper 

  

  

 

Zustergroet, Saskia van Helden


Coördinator WakeUp Deborah