Prayer Alert

Een Prayer Alert is een dringende oproep aan alle Deborah's en Daniëls voor gebed voor een kind of tiener. We mogen vertrouwen op de belofte uit Mattheus 18:19 "als twee van jullie hier op aarde eensgezind iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren".


9 december 2016
Van een deborah kregen wij het volgende verzoek, bid je mee voor:
 
Het vak levensbeschouwing aan het jonge kind op de openbare basisscholen kent een kostenplaatje. Op 6 december was daar in de tweede kamer een debat over. Voor Kerst wil men stemmen of het noodzakelijk is dat daar automatisch 10 miljoen vrij voor komt om vakleerkrachten van buiten, deze lessen te laten geven. Het was een soms wat erg negatief gekleurde discussie. Jammer. Helpt u meebidden dat Gods wil en Liefde, kennismaking met de Bijbel en de bijbelverhalen verteld mogen blijven worden juist op deze scholen en speciaal bijzonder onderwijs (sbo).
God is getrouw en nimmer falend,
Blessings en wijsheid voor nu en in 2017. Dank.
Deborah .
 


16 januari 2016
De vraag is of we willen bidden voor een echtpaar van een jong gezin.
Moeder Natasha en papa Clint hebben allebei een verschillende vorm van kanker in het hoofd. Ze willen God zoeken in de weg die ze moeten gaan. Ze vragen gebed om een wonder, om Gods wijsheid en Zijn innerlijk herstel. We bidden 
Heer ontferm U over dit gezin en over hun kinderen.
 

21 augustus 2015

Beste Deborahs en Daniëls, bidders, 
 
Vannacht legde De Geest mij duidelijk deze gebedslast op het hart. In de nacht ben ik gaan bidden en Gods Geest openbaarde het volgende.
Onze kinderen, jeugd en jongvolwassenen zijn hem kostbaar. Ze leven in een andere tijd en druk van het leven. De scholen beginnen weer en dat vraagt veel van hen. Lichamelijk en geestelijk gebeurt er veel, verwachtingen zijn hoog. Daarbij is de last van de verkeerde geest van vrijheid  in Nederland. Wij en zij hebben de vrijheid van Christus nodig om waarlijk vrij te zijn. Deborahs en Daniëls laat ons biddend om deze groepen heen staan, zelfs strijdend door gebed. Gods Woord is krachtig en de volgende teksten werden mij biddend geopenbaard, prijs God daarvoor dat Hij ons niet als wezen heeft gelaten maar ons Zijn Heilige Geest heeft gegeven. Aan Hem alle eer.
 
Psalm 32:7
Bij U ben ik veilig, U behoedt mij ( hen dus ) in de nood en omringt mij (hen, vul die naam maar in ...) met gejuich van bevrijding.
 
Zach 4:6,7a
Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt De Heer van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn Geest.
Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte.
 
Psalm 20:8
Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de Heer, onze God.
Houd je van zingen dan mag het lied opwekking 456, Niet de macht van wapenen niet het werk van mensenhanden onze kracht is de naam van de Heer ons bemoedigen en de weg vrijbanen voor onze Heer.
 
Mogen Zijn wil geschieden gelijk in de hemelen als ook op de aarde. We mogen het resultaat overlaten aan God;  Hij is onze Leidsman en ons verlangen dat Hij de Leidsman van de kinderen, jeugd en jongvolwassenen zal zijn en blijven. Amen.
 
Sjalom, Gods hemelse zegen voor ons allen.
Deborah
 


18 juni 2015.

Beste Deborah's en Daniels, 
 
Een Downvrij land dat is toch niet mogelijk. Niet mogelijk als we kijken vanuit Gods Liefde naar de mensheid. Omtrent leven met Downsyndroom is er reeds het een en ander gebeurd als we denken aan petitie ,minister en de samenleving.
Verdrietig zeker als je net in deze dagen verneemt dat vrienden van ons daarmee heel direct worden geconfronteerd. Verwarring en zorgen,moed en vragen.Troost en Kracht..
Wilt u bidden voor:
Moed om kinderen met Downsyndroom geboren te laten worden;
Draagkracht voor ouders om voor hun kind te zorgen;
Ruimte in de samenleving voor mensen met Downsyndroom;
Danken voor de plaatsen waar dat reeds gebeurt;
Hemelse liefde en Kracht om verder te gaan ook als het zwaar is en er onbegrip is.
Bidden dat we met Jezus ogen mogen kijken naar Godskinderen.
 
sjalom,
Deborah


 

21 april 2015


Deborah’s en Daniels,
 
Afgelopen week las ik een krantenartikel met als kop ”Een jaar lang bidden voor Amina”. Vader Jonah Bulama heeft het afgelopen jaar gebeden voor zijn dochter Amina van 15 jaar. Zij is één van de 219 Nigeriaanse meisjes uit het plaatsje Chibok die een jaar geleden door Boko Haram is ontvoerd. Elk spoor ontbreekt, maar er zijn angstige vermoedens dat Amina en de andere meisjes worden gedwongen tot seksuele slavernij, om mee te vechten of te worden uitgehuwelijkt aan de strijders van Boko Haram.
 
Er is al veel politieke druk geweest om deze meisjes op te zoeken en te bevrijden, maar er is nauwelijks iets ondernomen.
Jonah bidt voor zijn dochter en wil niet opgeven. Ik wil jullie vragen om mee te bidden met Jonah voor Gods bescherming voor Amina en de anderen.

Bid voor redding van de ontvoerde meisjes, op de manier waarop David in Psalm 68 het volgende zegt:
onze God is een reddende God.
Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood (Psalm 68: 21)

Bid voor volharding en vertrouwen voor Jonah en de andere ouders en bid voor een ommekeer in het leven van de strijders, dat ze Gods liefde mogen kennen.
 
Saskia van Helden
 Lees de reactie van de moeder van Elianne op het Prayer Alert, de verhoring van onze gebeden


Hoi Deborah’s,
 
We zijn dankbaar voor jullie gebed!
Nu na ruim 5 weken antibiotica zien we een hele lichte vooruitgang; iets meer energie en iets meer kracht in haar benen. We hopen zo dat dit zich verder voortzet!
Genezing is niet meer dat wat we verwachten, maar wel hoop op verbetering van de levenskwaliteit. Ze is ongelooflijk dapper en steeds bereid om naar het positieve in het leven te zoeken.
De hulp rondom haar is erg goed geregeld; ze woont in een aanleunwoning van een verzorgingshuis. dat klinkt heftig, maar het is een prachtig groot rolstoelappartement naast het verzorgingshuis in een complex waar - naast bejaarden- ook gewoon gezinnen en jongeren wonen. Daarnaast heeft ze alle hulpmiddelen en zorg die ze nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen toegewezen gekregen; een wonder in deze tijd van bezuinigingen!
 
Het zou fijn zijn als mensen hier voor zouden willen blijven bidden. Heel concreet is Eliannes hoop dat ze weer zal kunnen lopen en voor de dagelijkse zorg niet meer afhankelijk is van anderen.
 
Groetjes en heel erg bedankt voor je betrokkenheid! 
 

4 juni 2013

Via één van onze coördinatoren kregen wij het volgende verzoek.
 
Beste Deborah's,
 
Hier is het verzoek van een moeder om te bidden voor haar dochter Elianne, die al ruim 10 jaar kampt met grote gezondheidsproblemen. 
Elianne is een jonge vrouw, die inmiddels in een rolstoel zit. Er is niet precies bekend wat er aan de hand is, maar er wordt gedacht aan de ziekte van Lyme.
Elianne wil graag dat haar leven betekenis heeft, maar nu dreigt ze na al die jaren haar vertrouwen in God te verliezen. Het is voor haar en voor haar moeder een lange weg om te gaan. Deze week krijgt ze een infuus, ik weet niet precies waarvoor maar al met al is het spannend. Deze moeder vraagt om jullie gebed, om een leefbaar leven voor haar dochter en om het leven te kunnen ontvangen uit de hand van God.
Hartelijk dank en wij willen het van God verwachten, bid je mee?
 
Deborah


 
16 september 2013

Prayer alert voor de kinderen in Syrië en in de vluchtelingenkampen.
 
De oorlog in Syrië duurt inmiddels 2 jaar en daarbij zijn al meer dan 100.000 mensen omgekomen. Oorlog betekent voor kinderen leven in een hel; angst en onveiligheid en het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Basale behoeften en rechten van kinderen ontbreken zoals onderwijs, onderdak, gezondheidsvoorzieningen, medicijnen, water en voedsel. Veel kinderen zijn op de vlucht en veel kinderen hebben ouders of familie verloren.
Voor kinderen in christelijke gezinnen en dorpen is de situatie nog beangstigender, want christenen zijn met regelmaat het doelwit van militaire acties. Ze worden gedwongen zich af te keren van hun geloof in God en hun kerken en scholen worden in brand gestoken.
Wij voelen ons onmachtig om hier verandering in aan te brengen, maar wij hebben een krachtig wapen, het gebed! We kunnen Psalm 142 bidden voor de kinderen in Syrië en hun namen invullen in de Psalm die David heeft geschreven toen hij zich moest verbergen in de spelonk voor zijn vijanden.
Henk maakt deel uit van WakeUp Deborah en doet een oproep om elke dag 3 te bidden of stil te staan bij het leed van de kinderen in Syrië en in de vluchtelingenkampen, tot de wreedheden zijn opgehouden. Je leest daar meer over in zijn petitie op http://chn.ge/16vie06.
 
“Heer, hoor hun noodkreet, ze zijn uitgeput en moe, verlos hen van hun vervolgers, want die zijn sterker dan zij”, Psalm 142: 7.
 


9 september 2013

In veel steden wordt dit jaar een Week tegen het Pesten gehouden. In elke klas worden zes tot acht kinderen wel eens gepest. Pesten gebeurt niet alleen in de klas, op het schoolplein, in de buurt en op de sportvereniging, maar ook op internet. Bovendien duurt het pesten vaak een heel schooljaar of langer. Het is dus een ernstig probleem voor en door kinderen.
Van 8 tot 15 september wordt er in Zwolle “De week tegen Pesten” gehouden en besteden scholen en de media daar aandacht aan. Bid4kidsZwolle, een initiatief van een Deborah, roept gebedsgroepen van Zwolse scholen op om deze week een gebedsslinger te maken, zodat er iedere dag een groep samenkomt om voor dit onderwerp te bidden.
Ook een vraag aan Deborah’s om voor kinderen te bidden dat ze niet gepest worden en niet meedoen aan het pesten. Je kunt ook bidden voor ouders, leerkrachten en trainers om een open oog en oor te hebben voor pestgedrag.
Een mooie tekst is Psalm 32: 7, die je kunt bidden als “Bij U zijn zij veilig, U behoedt hen in de nood en omringt hen met gejuich van bevrijding”. 
Voor vragen kun je terecht bij bid4kidszwolle@gmail.com, Ingrid Schudde en Meta de Jong.
 


juli 2013

Prayer Alert voor Godsdienstig Vormingsonderwijs op Openbare Basisscholen.

We willen de onderstaande oproep voor gebed onder jullie aandacht brengen en vragen om te bidden voor het voortbestaan van dit onderwijs en dat Gods wil mag worden gedaan.
Al een aantal jaren mag op Openbare Basisscholen Godsdienstig Vormingsonderwijs worden gegeven. Kinderen mogen, met toestemming van de ouders, de lessen volgen. Het gaat niet om evangelisatie, maar om kinderen bekend te maken met het geloof in God en de redding door zijn Zoon Jezus Christus. Soms volgen kinderen meerdere jaren dit godsdienstonderwijs en dankzij de inzet van deze leerkrachten horen ze de verhalen uit de Bijbel. Het is voor veel kinderen de enige manier om met het evangelie in aanraking te komen.
 
Voor de leerkrachten vraagt dit onderwijs om moed en geloof. Laten we daarom ook voor hen bidden.
 
Nu wil de Minister bezuinigen op dit onderwijs en honderden kinderen in Nederland de kans ontnemen op het Godsdienstonderwijs. Deborah, die zelf dit onderwijs geeft, doet een dringend beroep om te bidden voor het gesprek in de Tweede Kamer a.s. woensdag en voor de stemming in de Tweede Kamer op donderdag. En als het mogelijk is vragen wij jullie deze gebedsoproep door te sturen naar gebedsgroepen van scholen en kerken/gemeenten.
 
Hier volgt haar verzoek.
 
Aanstaande woensdag 3 juli tussen 11.40 u en 12.00 u wordt in de kamer de motie over GVO onderwijs besproken. Donderdag daarna tussen 14.00 u en 14.40 u wordt door de kamer gestemd. Het is min of meer de laatste mogelijkheid dat de intrekking van de subsidie voor GVO kan worden voorkomen. 
 
Het gaat dus om de subsidie waarmee godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen wordt bekostigd. Willen jullie bidden dat de juiste beslissing wordt genomen en dat Gods wil in deze wordt gedaan. (wat dat ook moge zijn, in vertrouwen dus)!
 
Gods Zegen toegebeden voor alle 'Deborahs'
Deborah 
 


februari 2013

We kregen de volgende vraag voor een Prayer Alert van Machteld

Voor de kinderen en tieners die zo met zichzelf in de knoop zitten dat ze vaak nadenken over de vraag of ze nog verder willen leven. Hoe ver dat kan gaan, horen we de laatste tijd af en toe in de media. Omdat ze gepest worden, omdat ze een psychische stoornis hebben, omdat ze een stressvolle thuissituatie zitten, of misschien is er niet eens een thuis. In het bijzonder voor kinderen die mee hebben gekregen dat God bestaat maar op Hem helemaal het zicht zijn kwijt geraakt.
Mijn gebed:
- Wilt U als een muur om deze kinderen heen staan, een vaste rots voor hen zijn, een schuilplaats.
- Wilt U hen duidelijke tekenen geven van uw aanwezigheid en uw zorg.
- Wilt U naar hen luisteren als ze naar U roepen.
- Wilt U hen christenen geven, ook kinderen, in hun omgeving die zich hun lot aantrekken.
- Wilt U wonderen doen als het gaat om psychische stoornissen. Wilt U hen bevrijden van wat te zwaar is om te dragen.mei 2012

We kregen de volgende vraag voor een Prayer Alert van Harry

Veel roodharigen lijden aan pesterijtjes. Dat is al een oud gegeven. Daaroverheen is een nieuw soort pesten gekomen via South Park, een serie van Comedy Central. Uitgangspunt van de pesterijen is dat gingers (roodharigen) geen ziel hebben. Er is zelfs een jaarlijkse dag waarop gingers mogen worden geschopt: kick a ginger day (20 november). Een facebook-pagina nodigt iedereen uit om mee te doen aan de ‘kick a ginger day’. Wat begonnen is als grap is een wereldwijde beweging geworden waardoor kinderen met rood haar op een nare manier worden aangepakt en waarbij overal op de wereld gewonden vallen. Lees maar eens op internet de verhalen over ‘kick a ginger day’. april 2012

We kregen de volgende vraag voor een Prayer Alert van Marianne.

Bid voor de tienermeisjes die op Bangalijsten voorkomen (dat zijn lijsten met namen van meisjes die zogenaamd gemakkelijk te versieren zijn en te verleiden tot sex). Bid voor de meisjes die op de lijsten voorkomen terwijl ze daar totaal geen aanleiding voor geven. Het ruïneert hun hele leven want die lijsten zijn nog vele jaren op internet te vinden en kan hun zelfs een toekomstige baan kosten. Maar bid ook voor de jongens die deze banga-lijsten maken dat ze tot inkeer komen en gaan beseffen waar ze mee bezig zijn.