Onze naam

De naam WakeUp Deborah komt uit het Bijbelboek Rechters, hoofdstuk 5. Deborah was een rechter en profetes in Israel, in een tijd van geestelijk en moreel verval. Ze leefde rond 1200 voor Christus. Toen in die periode een vreemde koning Israel binnen viel en met harde hand regeerde, riep het volk Israel tot God om hulp. Deborah liet in opdracht van God de Israeliet Barak bij haar komen, met de opdracht om de strijd aan te binden met die vreemde koning Jabin. Barak, de kleingelovige, aanvaardde deze opdracht op voorwaarde dat Deborah met hem mee zou gaan.

Geen twijfel

De uitdagingen waar Deborah voor kwam te staan waren geestelijk, politiek en sociaal van aard. In tegenstelling tot Barak twijfelde ze geen moment aan de macht van God en ging de strijd aan. Dit lezen we terug in de Bijbel: “Ga voorop Deborah, vuur ons aan en zing een lied”. In eerdere vertalingen wordt gesproken over “Sta op Deborah, sta op!”, waar de naam WakeUp Deborah naar verwijst.

Deborah toonde leiderschap en haar optreden wordt als volgt getypeerd: “In een tijd dat aanvoerders ontbraken en het land Israel geen leiders kende, kwam jij Deborah en werd de leidsvrouw voor Israel”.

Geestelijk alert

Deborah is het profiel van voorbiddende ouders: geestelijk alert, verontwaardigd over de marginale rol van God in onze samenleving en op de bres voor wie ze wil beschermen. Het laatste vers uit het lied dat ze zingt bij de overwinning, is de bede van WakeUp Deborah: “Maak wie U liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon” (Rechters 5: 31).