nieuwsbrief zomer 2013

              
 
                   
 

12 juli 2013

nieuwsbrief zomer 2013

Beste Deborah,
 
Het wordt eindelijk echt zomer en de vakantie is voor veel mensen begonnen. Dat is heerlijk, ook al heb ik genoten van de prachtige natuur dankzij het koude maar groeizame weer. Een cadeautje van onze Schepper, helemaal nu je de boeren ziet maaien en straks ziet oogsten. Wat een trouw van God om ons weer te voorzien van de opbrengst van het land en van elke dag voldoende om te eten.
Er is veel te vertellen over gebed op scholen en in kerken, maar laat ik beginnen jullie uit te nodigen voor de landelijke bijeenkomst van Deborah's en belangstellenden op zaterdag 28 september op de Lindenhorst in Driebergen, het hoofdkantoor van Youth for Christ. Het wordt een ontmoeting van 10.00 uur tot 14.30 uur, met toerusting en workshops. Eind augustus krijg je de uitnodiging met het uitgewerkte programma, maar noteer vast de dag.
Er zijn nu 175 geregistreerde Deborah's en steeds vaker komen er vragen om een informatiepakket, omdat Deborah's in de kerk of op scholen met een gebedsnetwerk willen beginnen. In Delft wordt komend najaar een avond georganiseerd voor gebedsteams van scholen en er zijn flyers uitgedeeld in kerken in Zwolle, Gouda, Dronten, Dalfsen en Waardenburg-Neerijnen.
Op een workshop bij de slotdag van het gebedsproject "50 dagen op weg met God" was een prachtig getuigenis van een Deborah. Zij heeft het als een bemoediging voor ons opgeschreven. Ik heb het hier wat in moeten korten, op de website staat haar hele verhaal. 
Ik geef les op verschillende basisscholen. Daar vertel ik met vreugde de verhalen uit de Bijbel. Nu had ik al twee jaar een vloekende en grove prepuber in de klas. Zodra ik de muziek van God opzette begon hij te vloeken en werd zeer onrustig. Niet prettig, binnen de groep. 
Als juf had ik hem makkelijk de klas uit kunnen zetten, maar om de Liefde van Jezus te willen weerspiegelen duldde ik hem, ook al was het soms met kromme tenen.
Meer dan een jaar ging dat door. Intussen bad ik iedere week voor deze jongeman met het verlangen dat hij milder en bewuster de lagere school zou verlaten.
In die periode heb ik geleerd te volharden in gebed. Geleerd met de Liefde van Jezus naar hem te kijken; hem in stilte te zegenen en te vergeven als het weer zo vervelend was. 
Op een nacht had ik een bijzondere droom: de jongen kwam mijn tuin inlopen. Hij viel snikkend en zwak voor mijn voeten en vroeg mij hem te zegenen. Wat een genade, want nu mocht ik de leerling zegenen. Iets wat ik in de klas nooit had kunnen doen. De jongen stond daarna blij op. 
 
Ik zou weer les geven en was zeer benieuwd hoe ik de jongeman zou aantreffen. Wat gebeurde..Hij vroeg direct of hij a.u.b. de muziek van God mocht verzorgen. Ik was stom verbaasd en zeer blij.
De weken erna zijn ook positief verlopen. Uiteraard had zijn positieve houding een goede invloed op de sfeer in de klas. Deze gebeurtenis was een stil geheim dat je zomaar mag delen met God. Een diep verlangen voor een leerling en volharding in gebed mochten deze jongen vrijzetten om verder te gaan op zijn levensweg, op weg naar God.
 
Wat hebben we het nodig om de verhalen te horen van verhoring, juist na lange tijd van gebed.
 
Dat Deborah's creatief zijn om de kracht en het belang van gebed in de kerk te benadrukken lees je in het verhaal van Mirjam, coördinator in Zwolle:
 
Tijdens de kerkdienst waarin 12 jarige jongeren worden uitgenodigd voor de catechisatie hebben we iets verteld over WakeUp Deborah.
Dit schilderwerk laat een muur zien. De muur is gemaakt van allemaal verschillende stenen. Net zoals deze stenen die hier voorin de kerk liggen. Maar als je deze stenen opstapelt, heb je nog geen stevig bouwwerk. Tussen de stenen zit cement. Hierdoor is de muur stevig en zijn de stenen met elkaar verbonden. Dit voorbeeld wordt ook door Petrus gebruikt. Hij schrijft dat we Levende Stenen zijn. En van deze levende stenen wordt een geestelijk huis gebouwd op Christus het fundament.
 


Onze gemeente bestaat uit allemaal verschillende stenen. Samen mogen wij een huis vormen. Ons verlangen is dat kinderen en jongeren ook werkelijk mogen ervaren dat ze onderdeel zijn van een geestelijk huis. We geloven dat het gebed hierin mag werken als het cement. Het gebed maakt verbinding tussen de ouderen en de jongeren. Door dagelijks te bidden voor iemand ontstaat er een geestelijke band. Maar het mooiste is dat jongeren een sterke band mogen krijgen met onze Hemelse Vader. Daarom bidden we voor onze jongeren.
Tijdens deze dienst hebben we ook twee getuigenissen van jongeren voor gelezen. Na deze dienst melden zich twee mensen die graag een Deborah willen worden. Bijzonder is dat die dag ook een meisje had verteld dat ze wel een Deborah wil hebben. Zodoende konden we die dag een Deborah aan een jongere koppelen. God gaat door!

Deze verhalen heb ik meegenomen naar het Congres van Youth for Christ in Tsjechië, waar 30 landen aanwezig waren. Ik mocht daar workshops verzorgen over het gebed als een opdracht, een wapen, een belofte en een perspectief. We hebben de materialen vertaald naar het Engels en ruim kunnen uitdelen. Voor het vervolgcontact is er de internationale website www.wakeupdeborah.org. Verschillende landen uit Noord Afrika, Midden Oosten en Europa stonden open voor de ondersteuning van gebed van Deborah's voor de tieners waar ze mee werken. In veel landen is hun situatie veel schrijnender of gevaarlijker dan hier. Gebed ondervindt ook weerstand en sommige Deborah's ervaren dat er een geestelijke strijd gaande is. Daarom is het goed om bij elkaar te komen en het netwerk uit te breiden. Voel je vrij om deze Nieuwsbrief te delen, of om een presentatie te organiseren in je kerk of stad.

Krachtig is tot slot het Prayer Alert van een week geleden waar we konden bidden voor behoud van Godsdienstonderwijs op openbare basisscholen. Ik heb het aan Arie Slob, de fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer gemaild en hij bedankte ons ervoor. Het ziet er nu naar uit dat subsidiering van godsdienstige vorming blijft bestaan. Ons eensgezinde gebed is daarin van betekenis geweest!
Jezus zei: "Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren" Mattheus 18:19

Een gezegende zomer, fijne vakantie of goede tijd thuis gewenst.
Met zustergroet, Saskia van Helden.