Literatuur

Op zoek naar boeken over bidden, gebed, praten met God hieronder vind je er een aantal.

Heb jezelf nog boeken die je met andere deborah's wil delen en hier genoemd 'moeten' worden of je wil een reactie geven over een boek, mail naar wakeupdeborah@yfc.nl
Aan Geloof, gebed & tieners schreven diverse auteurs mee. Onder meer Marian Timmermans (auteur van Mind your faith), Saskia van Helden (gebedsbeweging WakeUp Deborah) en Ruud Bouman (manager Kerk en LifeSpots van Youth for Christ) vertellen vanuit hun expertise en hun persoonlijke ervaringen over de kracht van dagelijks gebed voor tieners. Daarnaast delen een moeder, een leraar scheikunde, een jeugdleider en twee jongerenwerkers hun ervaringen met bidden voor de tieners in hun omgeving.
 
‘Geloof, gebed & tieners’ 
96 pagina’s
ISBN 978 94 6228 579 8, meer info


Saskia van Helden heeft meegewerkt aan het "Handboek voor gebed. Bezinning en handreiking voor de praktijk."

Alles over gebed in één boek: informatie, bezinning en vooral uitnodiging om het eigen gebedsleven een nieuwe impuls te geven.
Het gebed is de adem van de kerk en van een wandel met God. ‘Wat het voedsel is voor het lichaam, is het gebed voor de ziel’, aldus de oude Joodse denker Jehoeda Halevi.
Dit handboek biedt inspiratie om het gebedsleven te vernieuwen, zowel in de binnenkamer als in de grotere verbanden van kerk en gemeente. Het is zowel bezinnend als uitnodigend voor de praktijk. Op een verfrissende manier worden oude en nieuwe vragen rond het gebed aan de orde gesteld. Door de kerkelijke breedte van de auteurs en de veelheid aan invalshoeken biedt dit boek een rijk geschakeerd palet en een schat aan informatie.

Het boek kost € 22,50, zie ook bij Boekencentrum Uitgevers


 
‘Gisteren’ heb ik mij aangemeld als Deborah.
Eigenlijk was ik dit al lang, maar ik wist niet van het bestaan van jullie! Ik heb een gezin met 5 kinderen, met veel problemen en als je dan hulp van je Vader nodig hebt, dan word je vanzelf een Deborah. En Hij helpt gelukkig! Anders had je me al weg kunnen brengen.
Toen heb ik een goed boek gekocht op aanraden, waar ik veel aan gehad heb. Daarom wil ik dit boek aanbevelen voor alle Deborah’s.
 
Het kan voor andere ouders moeilijk zijn om te begrijpen met welke problemen je te maken krijgt als je een ‘verloren’ zoon of dochter hebt. Er is één troost: God begrijpt het wel. Hij wil zo graag dat jij je afgedwaalde kind voortdurend in gebed bij Hem brengt!
Toch kan het soms moeilijk zijn om te weten wat je moet bidden. Biddend op de uitkijk wil je helpen, bemoedigen en vertroosten bij het bidden voor je afgedwaalde kind, en je herinneren aan de kracht die God aan het gebed kan geven.
In negentig op de Bijbel gebaseerde gebeden komen veel van de emotionele en praktische problemen aan de orde waarmee ouders van afgedwaalde kinderen te maken krijgen zoals:
Wanneer je je als ouder een mislukking voelt
Wanneer je spijt hebt van je woorden
Hoelang nog, Heere?
Had ik maar…
Iedere week begint met een overdenking die gebaseerd is op het leven van ‘verloren zonen’ uit het verleden of op de eigen ervaring van de auteur, en sluit af met inspiratie uit het leven en de beloften van Jezus Christus.
“Het is mijn vurig gebed dat God dit boek zal gebruiken om de eeuwige toekomst van jouw kind te veranderen, en door jouw gebeden je zoon of dochter in een levende relatie met Christus te brengen.” – JAMES BANKS
 
 Geloof Hoop & tieners
is een praktisch boek over geloofsopvoeding met 27  toptips voor geloofsopvoeding. Het geeft antwoord op verschillende lastige vragen als 

  • Stel ik de kerkgang verplicht of laat ik vrij?
  • Wat is de rol van rituelen in mijn gezin?
  • Hoe help je tieners bij het gebruik van social media?
  • Moet ik grenzen stellen rond seksualiteit?

Over het gebed is een hoofdstukje geschreven door Saskia van Helden, vanuit WakeUp Deborah.

Met dit boek willen we jou, als ouder, inspireren om je geloof door te geven aan je tiener.

Voor meer info
Elk kind heeft een biddende moeder nodig

In dit boek neemt Fern Nichols je persoonlijk mee op haar reis naar het worden van een krachtige bidder. Haar praktische handreikingen die door het hele boek heen beschreven zijn, laten je zien hoe je een Bijbelgetrouwe voorbidder kunt worden. Dit boek staat boordevol ongelofelijke voorbeelden en zal je voortdurend aanzetten vol vertrouwen te zijn over wat God gaat doen als jij de moed hebt om te bidden.
Dit boek kan je helpen antwoorden te vinden op ingewikkelde vragen als: Hoe blijf ik een overtuigd bidder, zelfs wanneer het lijkt of God niet antwoordt? Hoe probeert Satan te verhinderen dat ik bid? Hoe overwin ik de dingen die me ervan weerhouden daadwerkelijk te bidden? Welke Bijbelgedeelten zijn wel, of juist niet, voor iedereen bestemd om te bidden? Stuurt God engelen om mijn gebeden te beantwoorden? Is gebed ook nodig op christelijke scholen? Hoe kan ik leerkrachten inschakelen als bidders? En hoe kan ik kinderen die bij mijn kind op school zitten, die zelf geen biddende moeder hebben, gebedsdekking geven?
Lofprijs, schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede zijn de 4 stappen waarmee je je gebedstijd kunt vullen.
Een biddende moeder kan een enorme invloed hebben op het leven van haar kinderen. 
 
 


Elke tiener heeft biddende ouders nodig

Het is niet altijd gemakkelijk om ouder van een tiener te zijn. Tieners worden met allerlei zaken geconfronteerd waar je je als ouder zorgen om kunt maken: van kledingkeuze tot eetstoornissen en van buiten de groep vallen tot grenzen verkennen. Al deze grote en kleine dingen uit het leven van je tiener mag je aan God voorleggen. Hij houdt immers nog meer van jouw kind dan jij!
 “Elke tiener heeft biddende ouders nodig” helpt ouders om te bidden voor alle aspecten van het leven van hun tiener: voor de ontwikkeling van hun karakter, voor belangrijke keuzes ten aanzien van de toekomst, voor stabiliteit en veiligheid ... maar bovenal dat God tot zijn doel zal komen in zijn of haar leven. De korte hoofdstukken zijn praktisch, Bijbels en heel concreet. Het boek staat vol met getuigenissen van gewone ouders die - soms door schade en schande - hebben geleerd hun tieners te omringen met gebed. Schrijfster Jodie Berndt 

Dit boek laat zien dat de Bijbel erg actueel is en veel teksten bevat die ingaan op vragen rondom geloofsopvoeding. Reactie van een Deborah. Fluistergebeden

De tijd die we dagelijks doorbrengen met God is geweldig, maar hoe kunnen we de hele dag door dichtbij Hem zijn?
Dit boekje 'Fluistergebeden' is gebaseerd op een eeuwenlange gebedstraditie van korte, oprechte gebeden, die je zullen helpen om de hele (drukke) dag door in Gods nabijheid te zijn.
Op deze eenvoudige manier kunnen we voortdurend in contact staan met God en zal het dagelijks bidden ons leven veranderen.

Fluistergebeden wordt uitgegeven door het IBB en vind je op de volgende site: 
www.laatdebijbelspreken.nl/pagina/weergeven/126

De reactie van een Deborah op dit boek:
Fluistergebeden zijn gebeden die je in één adem deelt met God. Het zijn gebeden waar je degenen waar je van houdt mee kunt omringen.
Elke dag een gebed uit de Bijbel met daarbij een stukje en op welke momenten je het kan bidden. Omdat het kort is, onthoud je het en kan je het door de dag meenemen.
 


2""Bidden - Gewoon doen
 
Nuchter, gewoon zoals je bent. Met je ogen open en je hart op God afgestemd met Hem praten over de gewone dingen van je leven. En luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Gebed is niet voorbehouden aan slechts een handjevol geroepenen met een specifieke gebedsbediening, maar Gods verlangen voor iedereen die Hem van harte liefheeft. 
Bidden - Gewoon doen
Het is met recht een 'werk'woord, en vraagt erom in de praktijk te worden gebracht. Maar hoe doe je dat dan: bidden? En: waar gaat het bij bidden eigenlijk om? Op deze vragen en meer gaat David Pawson op toegankelijke wijze in. Hij helpt ons op weg met een aantal praktische principes die direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Gedegen Bijbels onderwijs, gecombineerd met sprekende praktijkvoorbeelden van de hand van een bevlogen schrijver. 
 
Reactie van een Deborah:
Een heel inspirerend boek over het gebed. Door het lezen van dit boek ben ik me bewust geworden dat als je bid je eigenlijk met z’n vijven bent. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, jij en de satan. Door ons gebed wordt er een strijd geleverd. Maar we houden vast en weten dat God onze Overwinnaar is!2"" Open je ogen & bid!
 door Sheila Walsh
 
Een praktisch boek voor vrouwen over gebed. Het helpt de basiskennis van het Bijbelse bidden te ontdekken en wil vrouwen bemoedigen en aansporen om te groeien naar een persoonlijke gebedsstijl die hen elke dag in contact brengt met God. Een mix van persoonlijke verhalen, praktische tips en Bijbelse wijsheden.