Hoe bidden?

Jezus heeft ons laten zien dat het gebed jouw persoonlijke en afhankelijk relatie met God verwoordt. Het Onze Vader is daarvan het meest sprekende voorbeeld, In Mattheüs 6: 5-13 vertelt Hij hoe we mogen bidden en wat ons daarbij; begin met God op de eerste plaats te zetten en door uit te spreken hoe groot, machtig en liefdevol Hij is.
 
Bidden brengt je niet alleen dichter bij het kind waarvoor je bidt, het brengt je ook dichter bij God. Je leert op Hem te vertrouwen, wanneer je gaat zien welke weg Hij gaat met je kind of tiener. Dank Hem voor wie Hij is in het leven van kinderen en tieners: voor hun karakter, gezondheid, humor, verstand. Dank Hem voor wie ze zijn in jouw leven: kinderen die je mag helpen bij het ouder worden, die van je houden, die je verantwoordelijkheid geven, die je vertrouwen. Het zijn jonge mensen die het waard zijn om in te investeren.
 
Gebed kan verschillende vormen aannemen: aanbidding, dankzegging, lofprijzing, schuldbelijdenis, voorbede en opdragen of zegenen. In het gebed is plaats voor al je emoties; blijdschap, rust, geliefd, boosheid, teleurstelling, schaamte, onmacht en verdriet.
Je kunt bestaande gebeden bidden of bidden met eigen woorden, voor God maakt dat geen verschil. Hij is op zoek naar een oprechte relatie. De Heilige Geest ondersteunt ons gebed, als we zelf de woorden niet kunnen vinden of niet goed weten wat we precies zullen bidden (Romeinen 8:26). 

 
Vergeving
Je mag je fouten belijden aan God; alle keren dat je jezelf op de eerste plaats hebt gezet in de relatie met je kind of tiener, in je gezin, je werk of in je gedachten. God vergeeft en vergeet. 
 
 
Tips
  • Bid op een plek waar je niet wordt afgeleid, zodat je je kunt richten op God en op de jongere voor wie je bidt. 
  • Bid op een plek die je herinnert aan de jongere, op zijn kamer, bij zijn school of sport
  • Gebruik een gebedsschrift om je gebed op te schrijven. Neem een pagina en trek daar twee horizontale lijnen in, zodat er drie kolommen ontstaan. In de eerste kolom zet je de datum, in de tweede kolom de naam van het kind of de tiener waarvoor je bidt en het onderwerp waarvoor je bidt, in de derde kolom schrijf je het antwoord dat je kreeg op je gebed. Na enkele maanden kun je, terugbladerend, ontdekken dat God al veel van je gebeden heeft verhoord.
  • In het boekje Geloof, gebed & tieners staan 31 creatieve gebedsvormen. Je kunt dit boekje gratis aanvragen via yfc.nl/geloof-gebed-tieners-gratis-boekje-over-gebed-voor-tieners/