Giften

Kinderen en jongeren hebben gebed nodig. Om in Nederland een gebedsnetwerk te laten ontstaan, maken we kosten; ondermeer voor presentaties, de website en ondersteunende materialen. Uw gift is daarom nodig. WakeUp Deborah is een beweging van bidders en vrijwilligers.

U kunt uw gift overmaken naar rekening NL28 RABO 0111 4448 88 ten name van Youth for Christ Nederland te Driebergen, onder vermelding van ‘WakeUp Deborah’. Geef om jongeren!