Getuigenissen


Getuigenissen van kinderen en jongeren
Getuigenis van Analice
Psalm  25:5,8
 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God Die mij redt,
op U blijf ik hopen,elke dag weer.

Goed en rechtvaardig is de Heer:
Hij wijst zondaars de weg.
 
Beste Deborahs van/voor Het Koninkrijk van God.
 
Kort geleden maakte ik kennis met het verlangen van de biddende dochters van Koning Jezus.
Daar had ik een bijzonder fijne ontmoeting met Saskia. Bemoedigd en gesterkt ging ik weer naar huis met de wetenschap dat er met mij nog veel meer vurige bidders zijn. In dit alles wil ik jullie bemoedigen met het volgende:
 
Ik geef les op verschillende basisscholen. Daar vertel ik met vreugde de verhalen uit de bijbel. Nu had ik,inmiddels twee jaar een vloekende en grove pre-puber in de klas.
Vanuit mijn positie als juf had ik hem makkelijk de klas uit kunnen zetten. Juist om de Liefde van Jezus te willen weerspiegelen duldde ik hem, ook al was het soms met kromme tenen.
Meer dan een jaar ging dat door. Intussen bad ik iedere week voor deze jongeman met het verlangen dat hij milder en bewuster de lagere school zou verlaten.
In die periode heb ik geleerd te volharden in gebed. Geleerd met De liefde van Jezus naar hem te kijken en niet naar zijn gedrag; hem in stilte te zegenen en te vergeven als het weer zo vervelend was. Niet makkelijk maar verlangend.daarbij gunde ik de tegenpartij niet dat deze knul niet meer onder Gods autoriteit zou komen.
Zodra ik de muziek van God opzette begon hij te vloeken en werd zeer onrustig.Niet prettig, binnen de groep. 
Op een nacht had ik een bijzondere droom: de jongen kwam mijn tuin inlopen en was verlangend en tierend tegelijk om naar mij toe te komen.Ik bestrafte in die droom die machten die deze lieverd weerhielden om kind en vrij te mogen zijn.Hij viel snikkend en zwak voor mijn voeten en vroeg mij hem te zegenen.
Wat een genade nu mocht ik de leerling zegenen. Iets wat in de klas nooit kan doen. De jongen stond daarna blij op. 
 
Daarna kwam in diezelfde droom  een moeder met haar dochter binnen en smeekte of ik voor haar dochter wilde bidden. Altijd maar buikpijn en zo moe. Ze had gehoord van mijn lessen. Ik legde mijn hand op het meisje en bad voor haar. Moeder en dochter verlieten stralend mijn keuken in de droom. Dankbaar en ontroerd werd ik wakker.
 
Het zou weer een werkles worden. Ik was zeer benieuwd hoe ik de jongeman en het meisje zou aantreffen. De jongen  vroeg direct of hij a.u.b. de muziek van God mocht verzorgen,ik was stomverbaasd en zeer blij.
Het meisje had kleur op haar mooie wangen en haar ogen straalde.
De weken erna zijn ook positief verlopen. Uiteraard had zijn positieve houding een goede invloed op de sfeer in de klas. Een stil geheim wat je zomaar mag delen met God in Zijn intimiteit.
Weken na het gebeuren snelde de leerling naar mij en vroeg mij vriendelijk zijn nieuwe fiets te bewonderen voor als hij straks naar de middelbare school zou gaan.
Voor mij een bevestiging,Gods aanraking, een nieuwe periode en echt een kind,zoals God het bedoelde.
Een diep verlangen voor die ander,en volharding in gebed mocht een tiener vrijzetten om verder te gaan op zijn levensweg,op weg naar God.
Een tienermeisje mag nu verder lopen in gezondheid voor zover ik dat zo mag zien.
Een geheim wat zij niet eens kennen, maar De Liefde van God die ons bidders roept en vertelt van Zijn grote daden.
 
Alle Deborahs een zustergroet van een Deborah
Shalom.


 


Getuigenis van een deborah

Vandaag …..
Vandaag is mijn zoon getrouwd en mocht ik hem samen met zijn lieve vrouw voor in de kerk, zien knielen  om een zegen te ontvangen over hun huwelijk! Wat een groot Wonder om dit als moeder te mogen meemaken.
 
Jaren heeft het naar uitgezien dat hij God niet meer nodig had in zijn leven. Tot deze conclusie kwam hij, nadat zijn verkering met een kerkelijk meisje uit ging en hij zich verraden voelde door haar, maar ook zeker niet minder door God. Hij ging feesten tot diep in de nacht en kwam elke zondagmorgen pas rond zes uur ’s morgens weer thuis en sliep dan zijn roes uit.    
Er vielen soms harde woorden en er zijn heel wat tranen gevloeid.

En ik heb die tijd heel wat gestreden in gebed tot mijn Hemelse Vader!  Ik vertelde mijn zoon ook regelmatig dat hij, ook al zei hij, dat hij het zonder God kon leven, God hem niet los zou laten omdat hij gedoopt was en ik elke keer in gebed, zijn naam voor Gods troon neerlag.

En toch zag het er niet naar uit dat het goed zou komen. Ik was wanhopig en ging voor gebed naar de Healingrooms. Ze hadden bij mijn binnenkomst al een mooie tekst voor mij, maar dus eigenlijk ook voor mijn zoon, ontvangen:  Al zei  ik: “Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in de nacht,” ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –  de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. Psalm 139: 11,12

Er is die avond zó voor hem gebeden,  gesterkt en getroost door dit gebed ging ik weer huiswaarts.

En toen kwam er een omdraai, wel is waar moest er eerst nog iets heftigs gebeuren, het eerstvolgende weekend dat hij weer ging stappen werd hij  ’s nachts in elkaar geslagen en kwam op de eerst hulp van het ziekenhuis terecht.
Daarna is hij nog maar een paar keer wezen stappen en botste op één van zijn laatste uitgaansavondjes ‘toevallig’ tegen zijn toekomstige vrouw op. Dit meisje kwam nooit in zulke uitgaansgelegenheden, maar door een paar vriendinnen was ze overgehaald om toch mee te gaan. 

En nu zijn ze man en vrouw en kregen de mooie trouwtekst mee: Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken….Prediker 4: 12b

Wat een zegen om als drievoudig snoer met elkaar verbonden te mogen zijn, God en zij samen… voor altijd!

Dit verhaal is zó mooi, dit heb ik als moeder nooit durven hopen, ook al heb ik er zó voor gebeden. Maar wat is het een bemoediging voor andere strijdende moeders in gebed……..
Blijf bidden voor je kind !                                                                                                                                        
Gebed is een geweldige wapen die Gods kinderen kan gebruiken om de macht van de boze te overwinnen. Waarachtig gebed weerspiegelt een relatie met God en toont dat we op Hem vertrouwen. Wanneer we bidden, openen we de deur voor Gods hulp. God beantwoord onze gebeden. Hij verlangt er meer naar om onze gebeden om hulp, te verhoren dan wij ernaar verlangen om het te vragen. Wanneer we in geloof bidden, komt er een enorme kracht beschikbaar voor ons. Als we werkelijk Gods kinderen zijn, zullen we vertrouwen krijgen om de wapens voor de strijd te gebruiken. De wapens zijn er. We hebben alleen instructies nodig hoe we die gebruiken kunnen en aanmoediging om het niet op te geven. Jezus heeft beloofd om altijd met ons te zijn ( Math. 28:20) We hebben de kracht van God aan onze kant! (uit: Strijd in je denken van Joyce Meyer)
 
van een biddende moeder!
 Getuigenis van Anja

Dat God door mime tot mij zou spreken, zou vroeger ondenkbaar, zijn geweest. Maar Pinkster-zondagavond op Opwekking in Biddinghuizen, toen er verschillende fasen uit het leven van Jezus werden nagespeeld, door het mime theater van Carla Velthuizen, werd de scene van de  "kinderzegening" wel een heel speciaal een soort Toekomstbeeld. Ik zag namelijk onder de arm van Jezus, Marion, onze 22 jarige dochter dansend en in goud! vandaan  komen. Het is zó dat ze al vanaf haar derde maand (door hersenvliesontsteking) zeer ernstig  gehandicapt is. Zij heeft nooit kunnen lopen en is in alles afhankelijk van degenen die voor haar zorgen.
Ik kan het bijna niet onder woorden brengen wat ik toen ervoer, er was zoveel Liefde en Vrede, die van Jezus uitging naar de kinderen die voor Hem speelden en dicht bij Hem waren. Terwijl de tranen over mijn gezicht stroomden, kon ik alleen nog uitbrengen tegen Henk-Jan onze zoon en Marleen, zijn vrouw die naast me zaten "Henk-Jan, dat is Marion en ze loopt!.. en ze is in goud!" Tegelijk zei ik.. maar dat kan ze nu niet hé..  wat wil God hiermee zeggen??

                                                                                  
 
Het was niet eens écht onverwacht toen we door onze oudste dochter de volgende dag opgebeld werden op Opwekking, dat Marion zeer ernstig ziek was geworden (een dubbele longontsteking). We hebben onze spullen in de auto geladen en zijn direct richting Nieuwerkerk gereden.. terugdenkend aan het Beeld van zondagavond zeiden we tegen elkaar, terwijl de tranen over onze wangen stroomden... Marion kan nu bijna lopen!..  De dagen erna verslechterde Marions toestand per dag en vrijdagsmiddags heeft de Heere Jezus haar Thuisgehaald om eeuwig te wonen bij Hem, in de hemel. Ik heb nog dagelijks troost aan dat beeld van de Zegenende Jezus en denk nu steeds "Marion mag genieten van Zijn grote Liefde en Vrede, nog veel meer dan ik die avond heb ervaren, maar waarvan God Zelf mij/ons al vooraf troostte. Wonderlijk, we hebben best veel verdriet omdat we haar erg missen, maar ervaren ook dat Hij erbij is, elke dag weer. 
Op haar begrafenis heeft de dominee het verhaal van de Kinderzegening ook gelezen uit de Bijbel. We hebben zoveel van de Heere gezien in haar leven. Als we uit de kinderbijbel lazen of zongen over de Heere Jezus, de vele Elly en Rikkert liedjes die we gedraaid hebben, wat kon ze daar stralend lachend bij kijken! En wat hebben we troost van onze Hemelse Vader ervaren in al die 22 jaren, die ook door haar kwetsbare gezondheid met epilepsie en spasme, heel zwaar waren. Zwaar door de machteloosheid die je zo vaak ervoer, door de vele pijn waar je vaak maar moest raden waar die vandaan kwam.. Maar toch.. die troost van Pinksteren, door de Heilige Geest gegeven zal ik nooit vergeten!

Hoe het verder gaat..
Op oudejaarsavond doen we een rondje “goede voornemens”. Marleen is aan de beurt en zegt: Ik ga in het najaar een cursus doen op de School van de Heilige Geest. 
Ik hoor mezelf zeggen: O maar dan ga ik met je mee!
Sinds het beeld wat de Heilige Geest me heeft gegeven  over Marions Eeuwige heerlijke Toekomst met Jezus, is er in mijn hart een bijna onstuitbaar verlangen meer van de kracht van de  Heilige Geest te weten die hij aan de gelovigen op aarde beschikbaar stelt.
 
Op de  cursus van de School van de Heilige Geest in Zwijndrecht, waar we met 5 dames een hele mooie tijd hebben gehad en lessen geleerd voor het leven weten we dat we het geleerde niet meer willen vergeten.
Mooi, we zien de  Heilige Geest zo indringend aan het werk in ons leven en dat van de anderen, in vergeving, bevrijding en lofprijzing en aanbidding en ook in creatieve workshops!  Zoveel vreugde en rust door het Kindschap van God hebben we ervaren met elkaar. 
En ook de strijd die daar onlosmakelijk mee verbonden is. 
Dat was de reden dat we met elkaar afgesproken hebben met “iets” door te gaan. We zouden allemaal gaan bidden, wat God op ons pad zou brengen.
 
Wake Up Deborah
Andrea was hier zondagavond en allebei waren we vorige week op de gemeenteavond over de jeugd/kerkverlating enz. in onze gemeente geweest. Het was een avond die bij ons allebei iets opriep van "Hier moeten we iets mee", zoveel jongelui die de keuze voor Jezus nog niet echt gemaakt hebben, ook in onze gemeente en gezinnen.
Hoe/Wat kunnen we voor ze betekenen.
Vanmiddag was ik er weer over aan het denken/bidden en kwam op het volgende terecht: http://www.wakeupdeborah.nl/start-in-je-stad/69. Het concept, het filmpje en de manier hoe gebeden wordt spreekt me erg aan. Al zal er wel oefening en onderwijs voor nodig zijn.
Het is ook mooi om van het wereldwijde gebedswerk onderdeel te zijn en dan specifiek voor de jongeren uit de gemeente te bidden (iedereen van de jeugd zijn eigen Deborah die voor hem bid, dat zou fantastisch zijn!)
Ik besef dat dit een droom is, maar dromen beginnen ergens. Als onze jongeren zo omringt zijn door gebed, heeft satan minder invloed op hun hart, daar ben ik van overtuigd. 
Een spreuk inspireert me: Satan beeft als hij de zwakste heilige op de knieën ziet”
Op  30 januari besluiten we met 5 vrouwen te gaan bidden en een “Wake Up Deborah Nieuwerkerk aan de IJssel” op te richten. Elke dag 15 minuten bidden voor de kinderen/jongeren die op ons hart komen en die we op onze gebedslijst zetten. En dit na twee maanden te evalueren. Hopelijk vinden we veel nieuwe “Deborah’s". We staan biddend en hopend open voor de grote dingen die God door de Kracht van de Heilige Geest, door “Deborah” gaat doen! 
 
 
We nodigen je uit om getuigenissen op te sturen ter bemoediging van elkaar.

Je getuigenis plaatsen we hier. 
(mail naar wakeupdeborah@yfc.nl)