Geschiedenis


Op een wereldwijd evangelisatiecongres in 1995 in Korea raakte God het hart van de Braziliaanse voorganger Jeremias Pereira da Silva aan. Eén van de hoogtepunten van dit congres was de inzegening van 100.000 jongeren uit alle denominaties van de Koreaanse kerk om het evangelie te verspreiden. Tijdens de inzegening van deze jongeren werd gedankt voor de moeders die hadden gebeden voor hun kind om volgeling van Jezus te worden. Terug in Brazilië ging Jeremias samen met de directeur van Youth for Christ Brazilië de uitdaging aan om moeders (en inmiddels ook vaders) aan te sporen om elke dag 15 minuten te bidden dat kinderen en tieners God zouden leren kennen en dienen. In 2014 waren er al meer dan 100.000 Deborah’s en Daniels in Brazilië.


 
Naar Nederland
 
In 2009 bezocht Saskia van Helden een conferentie van Youth for Christ in Argentinië. Daar ontmoette ze Helida Paixão, wereldcoördinator van WakeUp Deborah. Ze raakte onder de indruk van de eenvoud en van de kracht van het gebed. Ze zag de uitwerking in het leven van de jongeren, maar ook in dat van de voorbidders. Het werd haar duidelijk dat God opriep om WakeUp Deborah in Nederland te beginnen en het gebed voor jongeren aan te wakkeren. In 2010 werd ze ingezegend door de Braziliaanse directeur van Youth for Christ,  grondlegger in 1995, Marcelo Gualberto.
 


Net als elders in de wereld is ook hier de gebedsbeweging sterk verbonden met het werk van Youth for Christ. In 2011 is WakeUp Deborah begonnen in Zwolle en inmiddels uitgegroeid naar alle provincies, zie de locatiekaart. 

In 2014 is vanuit Nederland een begin gemaakt om de beweging verder uit te breiden naar Europa, Midden Oosten en Noord Afrika, dankzij nauwe samenwerking met Youth for Christ EMENA.