Gebedsdagboek


Bidden met hulp van een dagboek

 
Bidden kan de basis worden voor de opvoeding en geloofsgroei van je tiener. Het antwoord op je gebeden is de weg die God met hem gaat. Weet dat die weg met meer liefde en wijsheid is vervuld dan wat jij voor hebt met je tiener, want God kent het hart van je tiener.

Begin daarom met elke dag te bidden voor je tiener en probeer daarbij specifiek te zijn. Wat speelt zich af in zijn wereld en wat heeft hij daarbij nodig van God, van zijn vrienden en van jou? Waar kan hij tot een zegen zijn voor anderen en waarin dank je God voor zijn leven? Neem de tijd zodat je tot de kern kunt komen van wat echt belangrijk is. Maak gebruik van de praktische informatie die hiervoor is beschreven; sla de Bijbel erop na en zoek het woord van God. Elke dag geconcentreerd bidden lijkt lang, maar het is als bij het oefenen voor een marathon, door je training en discipline zie je resultaat en uiteindelijk wil je elke dag even hardlopen. Het bidden kan aaneen gesloten gebeuren of verdeeld over de dag, op dezelfde plaats in dezelfde kamer of op verschillende plekken.

Je zult merken dat je gebed het leven van jou en je tiener positief beïnvloedt en dat God je verrast in de manier waarop je gebed wordt verhoord. Als dat moeilijk is vol te houden, kun je naar de website van WakeUp Deborah om te kijken of je bij een groep kunt aansluiten, zoek contact met anderen en laat je bemoedigen.

Om te groeien in je gebed, kun je ook een gebedsdagboek bijhouden. Dat is een boekje waarin je dagelijks je gebeden voor je tiener bijhoudt. Ook de gebeden voor andere kinderen kun je erin schrijven. Je kunt de Bijbeltekst bidden en de naam van je tiener erbij invullen, je kunt ook je eigen gebedsonderwerpen invullen. Na een tijd kun je terugbladeren waar je voor hebt gebeden. Misschien ontdek je een rode draad of zijn er onderwerpen van je gebedslijst die met regelmaat terugkomen. Misschien ontdek je je eigen geestelijke groei, dankzij je gebed. Je zult merken dat het dierbare dagboekjes worden, waarbij je zelf mag bepalen wanneer en met wie je ze deelt.
Schrijf bij elke dag in je dagboek wat je hebt gebeden voor je tiener. Houd de laatste kolom vrij voor de verhoring op je gebeden en wat je meemaakt in de weg die God met je tiener gaat. Schrijf het wel op zodra je verhoring herkent. Je zult na een maand verrast zijn over de manier waarop God zich in jouw leven en dat van de tiener heeft geopenbaard.
 
Onder de volgende tab, onder voorbeeld staat een voorbeeld uitgewerkt van een maand lang bidden aan de hand van thema’s die je ook terug vindt in de Bijbel.