Gebed


Bidden is het intieme contact met God, waar je met Hem in gesprek bent, naar Hem luistert en zijn aanwezigheid mag ervaren. Als is Hij misschien voor jou niet zichtbaar of merkbaar, Hij is wel bereikbaar op alle tijden van de dag en de nacht.
 
Jezus heeft ons geleerd om in eigen woorden te bidden en is in Johannes 17 zelf voorbeeld in het hogepriesterlijk gebed. Hij bidt voor de mensen die aan Hem zijn toevertrouwd en voor wie Hij zich verantwoordelijk voelt. Wij mogen bidden voor de kinderen en tieners die aan ons zijn toevertrouwd in ons gezin, in onze straat, in onze kerk en in jeugdactiviteiten.

Contact tussen een Deborah of Daniel en een jongere
Jongeren weten vaak wie hun Deborah of Daniel is en voor hen bidt. Zij houden met elkaar contact thuis, in de kerk, via social media of via de mail. Zo kunnen ze gebedspunten aandragen die voor hen van belang zijn en ontstaat er een geestelijke band tussen hen.

 
Verhoring

Wanneer je bidt voor kinderen en tieners mag je weten dat God je hoort en dat Hij antwoord wil geven op de dingen die je Hem voorlegt. God kent onze kinderen als geen ander en dat maakt dat verhoring wel eens anders uitpakt of langer uitblijft dan je zou wensen. Wees daarom in je gebed voorbereid op geduld en volharding. Vergeet niet Hem te bedanken voor je kinderen, voor wie ze zijn en hoe ze in het leven staan.