Cursus


Geloof, hoop & tieners  
Gespreksavonden met enquête voor ouders van tieners

Geloof, hoop & tieners (GH&T) is geschreven voor ouders van jonge tieners om hen te inspireren het christelijk geloof door te geven aan hun tieners. Het boekje is een uitgave van Youth for Christ Driebergen en is gratis beschikbaar. WakeUp Deborah heeft het hoofdstuk over gebed geschreven en rond de thema’s van GH&T 5 gespreksavonden ontwikkeld. Uitgangspunt voor de gesprekken zijn de relaties die tieners aangaan; in het gezin, met vrienden, in de kerk en met God. In samenwerking met bureau InzichtM worden enquêtes afgenomen onder ouders en tieners die gespiegeld inzicht geven in het gedrag en de gewoontes thuis. Voorafgaand aan deze avonden kan er een kerkdienst worden gehouden over het thema geloofsopvoeding.


Het doel van deze totale opzet is om ouders:

 • te informeren over de ontwikkeling van hun tieners op sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied;
 • inzicht te geven in hun gewoontes en gedrag thuis;
 • inzicht te geven in de beleving van de tieners mbt het gedrag en de leefregels thuis;
 • praktisch te ondersteunen bij de (geloofs) opvoeding van hun tieners;
 • te (leren) bidden voor hun tieners;
 • te helpen de betrokkenheid van tieners bij de kerk te vergroten;
 • met elkaar in contact te brengen, om van elkaar te leren en op elkaar terug te kunnen vallen;
 • een kring te laten vormen die zelfstandig doorgaat wanneer deze gespreksavonden zijn afgerond.


De enquêtes met de gesprekken biedt de gemeente de mogelijkheid om:

 • een kerkdienst te organiseren met als thema “geloofsopvoeding”;
 • inzicht te krijgen in wat gezinnen en tieners belangrijk vinden in geloofsopvoeding;
 • de thema’s te bespreken bij het pastoraat aan ouders van tieners;
 • ouders de gelegenheid te bieden ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren;
 • de betrokkenheid tussen de gezinnen onderling te vergroten;
 • invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de geloofsopvoeding van tieners;
 • tieners in de kerk uit de anonimiteit te halen.


Informatie kun je opvragen via de
wakeupdeborah@yfc.nl