maart 2016

  
                                                                                                                                

 

maart 2016

Een ShaRe Deborah uit Nieuwerkerk aan de IJssel


Elke 6 weken hebben we in Nieuwerkerk aan de IJssel met een aantal Deborah’s onze bijeenkomst. We beginnen met lofprijzing en een stukje overdenking. Het zijn avonden waarin we aan elkaar vragen wat we de laatste tijd met God meegemaakt hebben. We bidden voor elkaar en voor een wisselende groep kids binnen onze gemeente, de Jeugdvereniging of Jeugdclubs. We schrijven dan de namen van de kids op een briefje met bijvoorbeeld een Bijbel tekst of Zegen en bidden voor de afzonderlijke kids van de clubs. Dat is een fijn moment van de avond. Meestal draaien we op de achtergrond opwekkingsmuziek tijdens het gebed. Dat is krachtig tijdens het bidden. We hebben vaak een klein crea-aandenken wat we de Deborah’s meegeven.

Ons voorbeeld voor Share Deborah is een kaartje dat we uitgedeeld hebben. Het staat hieronder met de toelichting. Je kunt het afdrukken op hard karton, plastificeren of inlijsten en zorgen dat elke Deborah en Daniel het kaartje krijgt. Je kunt het ook uitdelen aan mensen die je graag in je team zou willen opnemen. Onderaan zet je de naam van je team met de contactgegevens. Het is een mooi idee voor Pasen.

Ik zie elk kind als een stralende bloem voor God. Zoals een zonnebloem zich naar de zon draait en daardoor tot zijn recht komt, zo komt elk mensenkind tot zijn doel waarvoor hij geschapen is als hij zich naar Jezus keert:
vrucht dragen tot eer van God.

Dat onze gebeden mogen zijn als druppels regen; zegen voor de harten van de kinderen, groeikracht voor een leven met Hem. Het gaat om het verlangen om de kinderen bij Jezus te brengen zodat ze tot het doel kunnen komen waarvoor ze geschapen zijn.

Gods Zegen toegewenst.

Kernteam Wake Up Deborah Nieuwerkerk a/d IJssel