Welkom


Elke dag tijd nemen om te bidden voor kinderen en tieners maakt een verschil in hun leven. Het gebed om Gods liefde, maar ook voor gezondheid, blijdschap en goede vrienden is het beste dat je ze kunt geven. WakeUp Deborah is een wereldwijde beweging van gebed met als doel zoveel mogelijk ouders, grootouders, jeugdwerkers, gemeenteleden, leerkrachten en hulpverleners aan te sporen tot God te bidden voor kinderen en tieners.

Kinderen en tieners hebben behoefte aan gebed op alle terreinen van hun leven.


Iedereen die een persoonlijk contact heeft met een kind of tiener kan daarmee beginnen. Als het lastig is om te blijven bidden of te zoeken naar gebedsonderwerpen, dan vind je hier elke week een nieuw gebed. Ook kun je het boekje "Geloof, gebed & tieners" aanschaffen, dat je helpt om met gebed te beginnen en het vol te houden. Klik hier

Onze nieuwe privacyverklaring.

Informatie over de nieuwe privacywet (AVG)

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet staat vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens.

WakeUp Deborah wil veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van alle Deborah’s en Daniels. Eén van de dingen die hoort bij de nieuwe privacywet is om je te informeren over de vernieuwde privacyverklaring, waar onder andere in staat welke persoonsgegevens WakeUp Deborah bijhoudt, hoe wij die gebruiken en wat je rechten zijn.

 

Omdat je jezelf hebt aangemeld bij WakeUp Deborah gaan we er van uit dat WakeUp Deborah jouw toestemming heeft om je persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken, zoals voor het versturen van een Nieuwsbrief of een uitnodiging.